Privacy

Vanaf 25 mei 2018 gelden de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u een bestelling bij ons plaatst, zult u uw persoonlijke gegevens moeten opgeven. Dat moet eenmaal als u iets wil bestellen. Wij begrijpen dat u graag wilt weten waarom wij uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen.

Wat doen wij met uw gegevens
Wij gebruiken uw gegevens slechts voor het minimale/het noodzakelijke; puur ter administratie en het verwerken/versturen van uw bestelling.
Voor een gedetailleerde versie kunt u hieronder verder lezen.

Uw bestelling leveren
Voor uw bestelling hebben wij de volgende gegevens:
– De naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
– Betalingsgegevens van de bestelling.
– De naam, adres, postcode, woonplaats, (optioneel telefoonnummer) van de ontvanger.
– Inloggegevens (als u wenst om u automatisch af te melden op onze website).
– IP-adres.

Daarmee kunnen wij uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling.

Wij maken gebruik van de diensten van Dpd & PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Dpd & PostNL delen. Dpd & PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst, namelijk het verzenden van uw bestelling. In het geval dat Dpd & PostNL onderaannemers inschakelt, stelt Dpd & PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Uw Account
In uw account op onze webshop slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens.
Zo hoeft u niet telkens gegevens in te voeren mocht u een nieuwe bestelling willen plaatsen. Ook worden gegevens van eerdere bestellingen bewaard, zodat u deze makkelijk terug kan vinden. U kunt zelf uw account verwijderen, mocht u uw gegevens niet meer willen opslaan op onze webshop.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Alle bovenstaande gegevens worden in een beveiligde back-end omgeving gewaarborgd.

Hotmail
Wij maken voor ons reguliere (zakelijke) e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hotmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

IDEAL
Wij maken gebruik van betalingsverwerker IDEAL die bepaalde gegevens intern verwerkt. Alleen deze partij heeft toegang tot de gegevens die nodig zijn voor het realiseren van de betaling.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om (misbruik te voorkomen) afschriften/bestelbevestigingen van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken/bestellingen. Alle afschriften/bestelbevestigingen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van www.Tuinorchidee-webshop.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Klantenservice
Bij vragen kunt u contact opnemen via telefoon, e-mail of Facebook.

Contactpersoon voor privacyzaken
Bert Vermeijden

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.